Zamówienie publiczne: Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjno – socjalnego Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp. Polegająca na poprawie efektywności energetycznej w systemie zaprojektuj i wybuduj

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-01-24
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-02-19 13:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2018-01-24 08:04:15
Ostatnia zmiana w dniu 2018-02-21 09:56:55 (aktualizacja) przez Renata Stempniak