Zamówienie publiczne: Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjno – socjalnego Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp. Polegająca na poprawie efektywności energetycznej w systemie zaprojektuj i wybuduj

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-05-04
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-06-04 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2018-05-04 13:50:18
Ostatnia zmiana w dniu 2019-01-14 08:58:33 (aktualizacja) przez Renata Stempniak