Zamówienie publiczne: Kompleksowa obsługa i konserwacja 58 szt. sygnalizacji świetlnej na terenie działania RDW Gniezno.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-12-06
Prowadzący postępowanie: RDW Gniezno
Termin składania ofert: do 2019-12-16 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Daria Marciniak
Data publikacji: 2019-12-06 13:44:39
Ostatnia zmiana w dniu 2020-01-14 10:49:26 (aktualizacja) przez Daria Marciniak