Zamówienie publiczne: Instalacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 432 (ul. Gostyńska) z DW 434 (obwodnica Śremu)

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-02-22
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-03-10 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2017-02-22 14:54:36
Ostatnia zmiana w dniu 2017-04-18 11:10:54 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek