Zamówienie publiczne: Instalacja drogowej sygnalizacji świetlnej w m. Pobiedziska na skrzyżowaniu DW 194 (ul. Fabryczna) z ul. Gajową

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-09-12
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-09-20 13:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2018-09-12 10:21:56
Ostatnia zmiana w dniu 2018-10-19 10:13:26 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek