Zamówienie publiczne: Instalacja drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w m. Sierosław - DW 307 (ul. Bukowska, ul. Prosta, ul. Leśna)

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-02-27
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-03-15 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Olejniczak
Data publikacji: 2017-02-27 10:05:21
Ostatnia zmiana w dniu 2017-04-18 11:51:16 (aktualizacja) przez Joanna Olejniczak