Zamówienie publiczne: Instalacja drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 308 (ul. Europejska) z ul. Rakoniewicką w m. Grodzisk Wielkopolski

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-09-26
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-10-12 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2017-09-26 13:53:44
Ostatnia zmiana w dniu 2017-10-13 13:12:28 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek