Zamówienie publiczne: Instalacja drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 308 (ul. Europejska) z ul. Rakoniewicką w m. Grodzisk Wielkopolski.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-12-18
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-01-08 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2017-12-18 10:06:49
Ostatnia zmiana w dniu 2018-01-31 13:05:53 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek