Zamówienie publiczne: Frezowanie nawierzchni na zimno w ciągu dróg wojewódzkich nr 308, 310, 432 na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-10-01
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2018-10-16 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Angelika Skrzypek
Data publikacji: 2018-10-01 10:29:05
Ostatnia zmiana w dniu 2018-11-26 12:40:06 (aktualizacja) przez Angelika Skrzypek