Zamówienie publiczne: Frezowanie nawierzchni na zimno w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-07-01
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2019-07-16 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Angelika Skrzypek
Data publikacji: 2019-07-01 10:39:54
Ostatnia zmiana w dniu 2019-09-02 12:17:12 (aktualizacja) przez Angelika Skrzypek