Zamówienie publiczne: Dwukrotne oczyszczanie pasa drogowego dróg wojewódzkich nr 306, 308, 310, 311 430, 431, 432, 434, 436 na terenie RDW Kościan w ilości 170683,50 m2

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-03-20
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2017-03-28 08:45:00

Pliki do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Monika Bocheńska
Data publikacji: 2017-03-20 14:33:18
Ostatnia zmiana w dniu 2018-01-31 14:36:52 (aktualizacja) przez Monika Bocheńska