Zamówienie publiczne: Dwukrotne cięcie pielęgnacyjne żywopłotów rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie miast RDW w Kościanie w 2017 r.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-04-18
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2017-04-26 08:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Monika Bocheńska
Data publikacji: 2017-04-18 12:04:00
Ostatnia zmiana w dniu 2017-06-01 07:56:52 (aktualizacja) przez Monika Bocheńska