Zamówienie publiczne: Droga wojewódzka nr 307 m. Wojnowice – przepust w km 32+545

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-09-09
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2015-09-23 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2015-09-09 10:56:40
Ostatnia zmiana w dniu 2015-10-08 09:24:43 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek