Zamówienie publiczne: DOSTAWY EMULSJI ASFALTOWEJ DO OBWODU DROGOWEGO W RACOCIE ORAZ OBWODU DROGOWEGO W ZANIEMYŚLU

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-06-11
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2018-06-19 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Angelika Skrzypek
Data publikacji: 2018-06-11 13:51:14
Ostatnia zmiana w dniu 2018-07-27 09:41:02 (aktualizacja) przez Angelika Skrzypek