Zamówienie publiczne: Dostawa trzech fabrycznie nowych o roku produkcji 2019 lub 2020 samochodów ciężarowych (towarowo-osobowych) o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg z podwójną kabiną i skrzynią ładunkową

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-02-19
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2020-03-05 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2020-02-19 15:05:44
Ostatnia zmiana w dniu 2020-03-26 12:34:25 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska