Zamówienie publiczne: Dostawa sześciu fabrycznie nowych o roku produkcji 2018 lub 2019 samochodów ciężarowych (towarowo-osobowych) o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg z podwójną kabiną i skrzynią ładunkową

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-03-27
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-04-05 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2019-03-27 13:10:26
Ostatnia zmiana w dniu 2019-05-15 09:26:26 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek