Zamówienie publiczne: DOSTAWA SŁUPKÓW PROWADZĄCYCH U-1A

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-02-16
Prowadzący postępowanie: RDW Nowy Tomyśl
Termin składania ofert: do 2016-02-24 10:00:00

Pliki do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Artur Ginter
Data publikacji: 2016-02-16 12:13:35
Ostatnia zmiana w dniu 2016-03-02 13:34:30 (aktualizacja) przez Artur Ginter