Zamówienie publiczne: Dostawa słupków prowadzących U-1a, znaków U-1f, U-7 i U-8 oraz punktowych elementów odblaskowych do siedziby RDW w Ostrowie Wlkp.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-04-14
Prowadzący postępowanie: RDW Ostrów Wlkp.
Termin składania ofert: do 2016-04-27 08:45:00

Opis zamówienia

Dostawa słupków prowadzących U-1a, znaków U-1f, U-7 i U-8 oraz punktowych elementów odblaskowych do siedziby RDW w Ostrowie Wlkp. Słupki prowadzące U-1a w ilości 1650 szt., bez żadnych cyfr i naklejek z numerami drogi.Punktowe elementy odblaskowe białe dwustronnie w ilości 500 szt. + klej do ich mocowania. Znaki U-1f z numerem drogi w ilości 610 szt. Znaki kilometrowe U-7 ( 42 mm) w ilości 7.200 szt. Znaki hektometrowe U-8 (102 mm) w ilości 7.000 szt. KOD CPV: 34.92.84.60-0 - Słupki drogowe 34.92.84.70-3 - Elementy oznakowania

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Ilona Zalesinska
Data publikacji: 2016-04-14 12:23:48
Ostatnia zmiana w dniu 2016-05-30 13:23:05 (aktualizacja) przez Ilona Zalesinska