Zamówienie publiczne: Dostawa słupków prowadzących U-1a z transportem do Obwodu Drogowego w Racocie i do Obwodu Drogowego w Zaniemyślu

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-03-08
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2016-03-16 08:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Monika Bocheńska
Data publikacji: 2016-03-08 15:05:49
Ostatnia zmiana w dniu 2016-05-06 14:24:23 (aktualizacja) przez Monika Bocheńska