Zamówienie publiczne: Dostawa słupków prowadzących U-1a dla RDW Czarnków

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-04-14
Prowadzący postępowanie: RDW Czarnków
Termin składania ofert: do 2016-04-21 08:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Mariusz Ładyko
Data publikacji: 2016-04-18 07:28:37
Ostatnia zmiana w dniu 2016-06-09 13:33:15 (aktualizacja) przez Mariusz Ładyko