Zamówienie publiczne: Dostawa słupków prowadzących i punktowych elementów odblaskowych do siedziby RDW Złotów

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-04-15
Prowadzący postępowanie: RDW Złotów
Termin składania ofert: do 2016-04-27 11:00:00

Opis zamówienia

Dostawa słupków prowadzących i punktowych elementów odblaskowych do siedziby  RDW Złotów. Kod  CPV  zamówienia: 34.92.84.60-0, 34.92.84.70-3, 24.31.10.00-7.

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Bogumiła Ostrowska
Data publikacji: 2016-04-15 14:54:19
Ostatnia zmiana w dniu 2016-05-27 13:55:50 (aktualizacja) przez Bogumiła Ostrowska