Zamówienie publiczne: Dostawa słupków prowadzących i punktowych elementów odblaskowych do siedziby RDW Złotów

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-05-23
Prowadzący postępowanie: RDW Złotów
Termin składania ofert: do 2018-06-05 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Rutkowska
Data publikacji: 2018-05-23 11:41:21
Ostatnia zmiana w dniu 2018-07-06 11:56:45 (aktualizacja) przez Agnieszka Rutkowska