Zamówienie publiczne: Dostawa słupków prowadzących i punktowych elementów odblaskowych do siedziby RDW Złotów

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-05-25
Prowadzący postępowanie: RDW Złotów
Termin składania ofert: do 2017-06-09 11:00:00

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa słupków prowadzących i punktowych elementów odblaskowych do siedziby RDW Złotów

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Bogumiła Ostrowska
Data publikacji: 2017-05-25 08:56:23
Ostatnia zmiana w dniu 2017-07-12 09:56:52 (aktualizacja) przez Bogumiła Ostrowska