Zamówienie publiczne: Dostawa piasku o frakcji 0-2 mm z transportem do OD Racot i OD Zaniemyśl

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-07-17
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2015-07-27 09:45:00

Opis zamówienia

Dostawa piasku o frakcji 0-2 mm z transportem do OD Racot i OD Zaniemyśl  

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Monika Bocheńska
Data publikacji: 2015-08-10 17:15:14
Ostatnia zmiana w dniu 2015-08-25 12:45:34 (aktualizacja) przez Monika Bocheńska