Zamówienie publiczne: Dostawa masy na zimno

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-10-24
Prowadzący postępowanie: RDW Złotów
Termin składania ofert: do 2016-11-02 11:00:00

Opis zamówienia

Dostawa masy mineralno-asfaltowej na zimno. Kod  CPV  zamówienia: 44.11.37.00-2.

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Bogumiła Ostrowska
Data publikacji: 2016-10-24 13:12:02
Ostatnia zmiana w dniu 2016-11-28 14:43:49 (aktualizacja) przez Bogumiła Ostrowska