Zamówienie publiczne: Dostawa masy na zimno w ilości 60mg wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Gnieźnie, Wągrowcu i Murowanej Goślinie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-03-21
Prowadzący postępowanie: RDW Gniezno
Termin składania ofert: do 2019-03-29 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Daria Marciniak
Data publikacji: 2019-03-21 13:27:17
Ostatnia zmiana w dniu 2019-06-07 12:22:52 (aktualizacja) przez Daria Marciniak