Zamówienie publiczne: Dostawa masy na zimno w ilości 50 ton wraz z transportem do OD Racot i OD Zaniemyśl

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-07-12
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2016-07-20 08:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Monika Bocheńska
Data publikacji: 2016-07-12 12:24:20
Ostatnia zmiana w dniu 2016-08-26 14:00:35 (aktualizacja) przez Monika Bocheńska