Zamówienie publiczne: Dostawa masy na zimno w ilości 100 MG wraz z transportem do obwodu drogowego w Gnieźnie, Wągrowcu i Murowanej Goślinie.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-07-25
Prowadzący postępowanie: RDW Gniezno
Termin składania ofert: do 2016-08-02 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Michałowska
Data publikacji: 2016-07-25 12:34:59
Ostatnia zmiana w dniu 2016-08-19 13:15:57 (aktualizacja) przez Agnieszka Michałowska