Zamówienie publiczne: Dostawa masy na zimno w ilości 100 Mg wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Gnieźnie, Wągrowcu i Murowanej Goślinie.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-01-29
Prowadzący postępowanie: RDW Gniezno
Termin składania ofert: do 2018-02-08 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Jagielicz
Data publikacji: 2018-01-29 08:48:47
Ostatnia zmiana w dniu 2018-03-02 10:16:58 (aktualizacja) przez Joanna Jagielicz