Zamówienie publiczne: Dostawa masy na zimno w ilości 100 MG wraz z transportem do obwodu drogowego w Gnieźnie, Wągrowcu i Murowanej Goślinie.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-03-14
Prowadzący postępowanie: RDW Gniezno
Termin składania ofert: do 2017-03-22 09:00:00

Pliki do pobrania

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Michałowska
Data publikacji: 2017-03-14 11:59:15
Ostatnia zmiana w dniu 2017-05-05 10:33:44 (aktualizacja) przez Agnieszka Michałowska