Zamówienie publiczne: Dostawa masy na zimno do siedziby RDW w Ostrowie Wlkp.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-11-10
Prowadzący postępowanie: RDW Ostrów Wlkp.
Termin składania ofert: do 2015-11-18 07:45:00

Opis zamówienia

Dostawa masy na zimno do siedziby RDW w Ostrowie Wlkp. Kod CPV zamówienia: 44113700-2 – materiały do naprawiania nawierzchni drogowych

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Sylwia Kaźmierczak
Data publikacji: 2015-11-10 10:21:47
Ostatnia zmiana w dniu 2015-12-18 14:18:47 (aktualizacja) przez Sylwia Kaźmierczak