Zamówienie publiczne: Dostawa masy na zimno do siedziby RDW w Ostrowie Wlkp.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-03-23
Prowadzący postępowanie: RDW Ostrów Wlkp.
Termin składania ofert: do 2020-03-31 09:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: ewelina_zawieja
Data publikacji: 2020-03-23 08:41:22
Ostatnia zmiana w dniu 2020-05-22 10:26:55 (aktualizacja) przez ewelina_zawieja