Zamówienie publiczne: Dostawa masy na zimno do siedziby RDW w Ostrowie Wlkp.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-02-11
Prowadzący postępowanie: RDW Ostrów Wlkp.
Termin składania ofert: do 2019-02-19 08:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Ilona Zalesinska
Data publikacji: 2019-02-11 08:02:53
Ostatnia zmiana w dniu 2019-03-21 12:20:49 (aktualizacja) przez Ilona Zalesinska