Zamówienie publiczne: Dostawa masy na zimno do siedziby RDW w Ostrowie Wlkp.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-03-13
Prowadzący postępowanie: RDW Ostrów Wlkp.
Termin składania ofert: do 2017-03-21 08:45:00

Opis zamówienia

Dostawa masy na zimno do siedziby RDW w Ostrowie Wlkp. Kod CPV zamówienia: 44.11.37.00-2 – materiały do naprawiania nawierzchni drogowych.

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Ilona Zalesinska
Data publikacji: 2017-03-13 13:31:59
Ostatnia zmiana w dniu 2017-04-27 12:39:28 (aktualizacja) przez Ilona Zalesinska