Zamówienie publiczne: Dostawa masy na zimno do siedziby RDW w Ostrowie Wlkp.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-04-13
Prowadzący postępowanie: RDW Ostrów Wlkp.
Termin składania ofert: do 2016-04-25 08:45:00

Opis zamówienia

Dostawa masy na zimno do siedziby RDW w Ostrowie Wlkp. Dostawa materiału będącego przedmiotem niniejszej umowy realizowana będzie na każdorazowe odrębne zlecenie, określające zakres ilościowy oraz terminy realizacji zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. Przewidywana wielkość dostawy: 70 Mg.

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Ilona Zalesinska
Data publikacji: 2016-04-13 15:36:01
Ostatnia zmiana w dniu 2016-06-01 07:29:49 (aktualizacja) przez Ilona Zalesinska