Zamówienie publiczne: Dostawa masy na zimno dla RDW Szamotuły

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-01-24
Prowadzący postępowanie: RDW Szamotuły
Termin składania ofert: do 2017-02-01 10:00:00

Opis zamówienia

Dostawa masy mineralno-asfaltowej na zimno dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach. -do Obwodu Drogowego w Szamotułach, ul. Powstańców Wlkp. 75. - w ilości 20 Mg - do Obwodu Drogowego w Międzychodzie, ul. Wigury 12 - w ilości 20 Mg

Pliki do pobrania

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Beata Szczepaniak
Data publikacji: 2017-01-24 10:58:19
Ostatnia zmiana w dniu 2017-03-07 13:49:43 (aktualizacja) przez Beata Szczepaniak