Zamówienie publiczne: Dostawa masy mineralno-emulsyjnej na zimno

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-03-07
Prowadzący postępowanie: RDW Czarnków
Termin składania ofert: do 2016-03-14 08:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Mariusz Ładyko
Data publikacji: 2016-03-07 08:40:02
Ostatnia zmiana w dniu 2016-04-29 13:47:06 (aktualizacja) przez Mariusz Ładyko