Zamówienie publiczne: Dostawa masy mineralno - emulsyjnej na zimno RDW Kościan

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-01-25
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2017-02-02 09:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Monika Bocheńska
Data publikacji: 2017-01-25 14:32:15
Ostatnia zmiana w dniu 2017-03-16 15:22:59 (aktualizacja) przez Monika Bocheńska