Zamówienie publiczne: Dostawa masy mineralno-emulsyjnej na zimno

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-02-08
Prowadzący postępowanie: RDW Czarnków
Termin składania ofert: do 2019-02-20 09:00:00

Opis zamówienia

n

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Mariusz Ładyko
Data publikacji: 2019-02-08 13:51:39
Ostatnia zmiana w dniu 2019-04-03 12:55:04 (aktualizacja) przez Mariusz Ładyko