Zamówienie publiczne: Dostawa masy mineralno-emulsyjnej na zimno

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-01-09
Prowadzący postępowanie: RDW Czarnków
Termin składania ofert: do 2018-01-17 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Mariusz Ładyko
Data publikacji: 2018-01-09 14:28:46
Ostatnia zmiana w dniu 2018-03-08 14:26:56 (aktualizacja) przez Mariusz Ładyko