Zamówienie publiczne: Dostawa masy mineralno-emulsyjnej na zimno

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-03-07
Prowadzący postępowanie: RDW Czarnków
Termin składania ofert: do 2017-03-14 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Mariusz Ładyko
Data publikacji: 2017-03-07 12:53:57
Ostatnia zmiana w dniu 2017-04-27 07:59:42 (aktualizacja) przez Mariusz Ładyko