Zamówienie publiczne: Dostawa masy mineralno-emulsyjnej na zimno

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-01-17
Prowadzący postępowanie: RDW Czarnków
Termin składania ofert: do 2017-01-24 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Mariusz Ładyko
Data publikacji: 2017-01-17 08:19:39
Ostatnia zmiana w dniu 2017-03-06 11:36:53 (aktualizacja) przez Mariusz Ładyko