Zamówienie publiczne: Dostawa masy mineralno-asfaltowej na zimno II

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-08-03
Prowadzący postępowanie: RDW Szamotuły
Termin składania ofert: do 2017-08-11 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Beata Szczepaniak
Data publikacji: 2017-08-03 09:25:35
Ostatnia zmiana w dniu 2017-09-08 10:54:05 (aktualizacja) przez Beata Szczepaniak