Zamówienie publiczne: Dostawa masy mineralno - asfaltowej na zimno II

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-10-19
Prowadzący postępowanie: RDW Złotów
Termin składania ofert: do 2017-10-26 10:00:00

Opis zamówienia

Dostawa masy mineralno - asfaltowej na zimno II

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Rutkowska
Data publikacji: 2017-10-19 09:28:46
Ostatnia zmiana w dniu 2017-12-12 10:20:11 (aktualizacja) przez Agnieszka Rutkowska