Zamówienie publiczne: Dostawa masy mineralno-asfaltowej „na zimno” do siedziby WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole, ul. Toruńska 200

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-02-26
Prowadzący postępowanie: RDW Koło
Termin składania ofert: do 2020-03-06 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Radosław
Data publikacji: 2020-02-26 13:20:52
Ostatnia zmiana w dniu 2020-04-08 10:16:34 (aktualizacja) przez Radosław