Zamówienie publiczne: Dostawa masy mineralno-asfaltowej „na zimno” do siedziby WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole, ul. Toruńska 200

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-10-25
Prowadzący postępowanie: RDW Koło
Termin składania ofert: do 2019-11-05 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Radosław
Data publikacji: 2019-10-25 09:09:10
Ostatnia zmiana w dniu 2019-12-18 08:56:21 (aktualizacja) przez Radosław