Zamówienie publiczne: Dostawa masy mineralno-asfaltowej „na zimno” do siedziby WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole, ul. Toruńska 200

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-09-27
Prowadzący postępowanie: RDW Koło
Termin składania ofert: do 2019-10-04 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Radosław
Data publikacji: 2019-09-27 14:24:05
Ostatnia zmiana w dniu 2019-12-18 10:24:30 (aktualizacja) przez Radosław