Zamówienie publiczne: Dostawa masy mineralno-asfaltowej „na zimno” do siedziby WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole, ul. Toruńska 200

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-03-08
Prowadzący postępowanie: RDW Koło
Termin składania ofert: do 2019-03-15 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Radosław
Data publikacji: 2019-03-08 11:18:31
Ostatnia zmiana w dniu 2019-04-16 10:08:26 (aktualizacja) przez Radosław