Zamówienie publiczne: Dostawa masy mineralno - asfaltowej na zimno do siedziby RDW Złotów

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-10-16
Prowadzący postępowanie: RDW Złotów
Termin składania ofert: do 2018-10-24 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Rutkowska
Data publikacji: 2018-10-16 11:15:22
Ostatnia zmiana w dniu 2018-11-29 08:07:51 (aktualizacja) przez Agnieszka Rutkowska