Zamówienie publiczne: Dostawa masy mineralno - asfaltowej na zimno do siedziby RDW Złotów

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-04-25
Prowadzący postępowanie: RDW Złotów
Termin składania ofert: do 2019-05-07 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Rutkowska
Data publikacji: 2019-04-25 10:48:44
Ostatnia zmiana w dniu 2019-06-14 10:38:36 (aktualizacja) przez Agnieszka Rutkowska